Jak opanować chaos
w uprawnieniach
i dostępach?

Zapytaj o szczegółyPobierz webinar#ZdalnieBezRyzyka

Uprawnienia i dostępy są słabym ogniwem w wielu organizacjach.

W dobie pandemii, chaos dotknął również te podmioty, w których do tej pory obszar nadawania uprawnień był uporządkowany. Wszystko ze względu na szybkie tempo przechodzenia w tryb pracy zdalnej oraz jego skalę.

Współdzielony Excel, w którym często w organizacjach prowadzono rejestr uprawnień i dostępów, już wcześniej nie był efektywnym narzędziem. W dzisiejszej rzeczywistości całkowicie przestał spełniać swoje zadanie. Jego główną wadą jest brak wprowadzania aktualizacji. Ten brak aktualizacji danych powoduje, że organizacja traci orientację, komu i do jakich zasobów został udzielony dostęp. Niekontrolowany proces nadawania uprawnień i brak odpowiedniego zarządzania dostępami pociąga za sobą nowe ryzyka biznesowe.

W różnych organizacjach zarządzanie uprawnieniami odbywa się w różny sposób. Excel jest tu symbolem, który ma nam wszystkim zobrazować niską efektywność zarządzania uprawieniami i dostępami w sposób „manualny”.

Jak zoptymalizować zarządzanie uprawnieniami i dostępami?

Rozwiązanie problemu najlepiej rozpocząć od audytu. Pozwoli to zobaczyć prawdziwą skalę zaniedbań i bardziej precyzyjnie określić ryzyko, które te zaniedbania za sobą pociągają.

Ze względu na mocno specjalistyczny charakter problemu warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Dzięki doświadczonemu partnerowi, zyskamy pewność, że cały proces będzie przeprowadzony profesjonalnie i nic nie zostanie przeoczone. W zespole Mediarecovery mamy grupę ekspertów zajmujących się tym zagadnieniem od ponad dwudziestu lat.

Posiadając wiedzę i rzeczywisty obraz aktualnego stanu uprawień i dostępów można opracować koncepcję i zalecenia dotyczące poprawy sytuacji. Z pomocą przychodzą dedykowane rozwiązania informatyczne, stworzone do zarządzania tym obszarem.

Dobór konkretnego rozwiązania to kwestia bardzo indywidualna. Rozwiązanie powinno być dobrane do potrzeb danej organizacji.

Etap wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego, wsparcie w jego konfiguracji oraz szkolenia z obsługi to kompleksowe zagadnienia. Cały proces warto powierzyć ekspertom dziedzinowym, aby mógł być przeprowadzony sprawnie i dał wymierne efekty.

Po pewnym czasie samodzielnego zarządzania rozwiązaniem warto wykonać ponowny audyt. Audyt powtórny powinien przebiec sprawniej niż audyt początkowy ze względu na wdrożone rozwiązanie. I jego wyniki też powinny być korzystniejsze niż za pierwszym razem. Kolejny audyt pozwoli upewnić się, że całość funkcjonuje zgodnie z założeniami, a co za tym idzie, że ryzyka biznesowe związane z niewłaściwym zarządzaniem uprawnieniami i dostępami maleją.

Zapytaj naszych ekspertów o najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Nasi eksperci w oparciu o indywidualne potrzeby i charakterystykę prowadzonego biznesu pomogą ocenić i dobrać najbardziej optymalną kombinację rozwiązań dla Twojego biznesu.

🠕